لوگوی فیلم گذر موقت

تولید محتوای دیجیتال رستوران های زنجیره ای ارکیده

تولید محتوای دیجیتال رستوران های زنجیره ای ارکیده تولید محتوای دیجیتال رستوران های زنجیره ای ارکیده . ما در طی بیش از ۴ سال همکاری با مجموعه ارکیده، سرویسهای مختلفی مثل ساخت تیزر، عکاسی تبلیغاتی، پوشش تصویری رویدادها، تولید محتوای روتین برای شبکه های اجتماعی و… به شبعه های رستوران ارکیده در نقاط مختلف ایران […]